VQ 4

Play Center Play
/140 POW

Bạn còn 0 lượt quay.


LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Nguyễn Hà Linh Random từ 10-10.000 Kim cương . Nhận 10 Kim Cương + 5% may mắn 28-09-2022 15:29:38
Nguyễn Ngocc Anh Thư Random từ 13-10.500 Kim cương . Nhận 13 Kim cương 28-09-2022 13:59:17
Phamđinhanh Random từ 15-155 Kim cương . Hic Nhận 15 Kim Cương Thui 28-09-2022 13:44:48
Zé Rứa Sơn Random từ 8 Đến 8000 Kim cương.Nhận :10 KC 28-09-2022 13:29:22
Đang tan loc Random từ 15-155 Kim cương . Hic Nhận 15 Kim Cương Thui 28-09-2022 11:29:11
Phạm Vinh Random từ 8 Đến 8000 Kim cương.Nhận :10 KC 28-09-2022 10:29:38
Phạmminhdien Random từ 40-14.000 Kim cương. Ồ Nổ Rồi : 14.000 Kim cương 28-09-2022 09:29:49
Vũ Thị Loan 13999 Kim Cương 28-09-2022 08:59:11
Nguyễn Thịnh ACC VIP SIÊU CẤP + 3000 KIM CƯƠNG 28-09-2022 06:29:35
Ntn Random từ 13-10.500 Kim cương . Nhận 13 Kim cương 28-09-2022 05:59:20
khoa cute đáng yêu 2500 Kim Cương 28-09-2022 05:44:51
Lê Văn Random từ 15-155 Kim cương . Hic Nhận 15 Kim Cương Thui 28-09-2022 00:59:43
Hiếu Lỏ Random từ 10-10.000 Kim cương . Nhận 10 Kim Cương + 5% may mắn 27-09-2022 23:29:54
Trần Thái Quốc Tiến Random từ 10-10.000 Kim cương . Nhận 10 Kim Cương + 5% may mắn 27-09-2022 22:45:02
Khang Nguyen Random từ 15-155 Kim cương . Hic Nhận 15 Kim Cương Thui 27-09-2022 21:29:50
Võ Lâm Quỳnh Như Random từ 8 Đến 8000 Kim cương.Nhận :10 KC 27-09-2022 20:44:15
Dbjjrjeh ACC VIP SIÊU CẤP + 3000 KIM CƯƠNG 27-09-2022 20:29:18
Hoang Hai Random từ 10-10.000 Kim cương . Nhận 10 Kim Cương + 5% may mắn 27-09-2022 19:44:56
Cậu Cả Random từ 10-10.000 Kim cương . Nhận 10 Kim Cương + 5% may mắn 27-09-2022 19:29:07
Khánh Ngân Random từ 8 Đến 8000 Kim cương.Nhận :10 KC 27-09-2022 18:14:42